Tầm nhìn

Tiên phong phát triển hệ sinh thái với các
dịch vụ công nghệ
và chăm sóc sức khỏe
toàn diện bằng năng lực y tế số vượt trội.

Sứ mệnh

OmiGroup cam kết đồng hành cùng hành trình nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe con người và xã hội.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tiên phong kiến tạo những giá trị tiếp nối cho xã hội.

  • Cải tiến không ngừng
  • Chuyên gia
  • Chính trực
  • Tôn trọng