GIẤY CHỨNG NHẬN
CỦA CỤC CNTT - BỘ Y TẾ

Vì đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển CNTT ngành Y tế tại Việt Nam và góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

OmiGroup 2023 Certification Badge

OmiGroup vinh dự nhận chứng chỉ ISO 13485

Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho các sản phẩm Y tế

OmiGroup 2023 Certification Badge

Chứng nhận Great Place To Work® Vietnam

Được chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam

Top 10 Doanh nghiệp Heath Tech 2023

Được bình chọn bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa).

  • Chứng nhận của Hiệp hội JAHIS - Nhật Bản
  • TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021
  • GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2018
  • TOP BRANDS 2016
  • TOP 50 DOANH NGHIỆP ICT 2018
  • TOP 50 DOANH NGHIỆP ICT 2017